Beste leden van Aviation Group Leeuwarden

Helaas zal het voorjaarsnummer van de Full Stop later verschijnen. Onze opmaker van het blad is tijdelijk uitgeschakeld maar is herstellende.

Wij doen ons best om de vertraging te beperken maar we kunnen nu nog niet een nieuwe verschijningsdatum melden.

Namens de redactie: bedankt voor jullie begrip en geduld.

Full Stop issue 2020-1 delayed

Dear members of Aviation Group Leeuwarden

Unfortunately the spring-issue of Full Stop will appear on a later date. Our DTP-man is temporary disabled but is recovering.

Wy do our utmost best to shorten the delay but at the moment we cannot inform you on a new date of appearance.

On behalf of the editorial team: thank you for understanding and for your patience

Adam Meijer

Coordinator editorial team Full Stop