Belangrijk: Parkeren Marsum

Geschreven op: 2022-10-19 19:33:36

Vandaag samen met vele medespotters uit binnen- en buitenland mooie kisten gezien, medespotters gesproken en gezien dat parkeren in de nabijheid van de bult erg te wensen over laat. Helaas hebben Handhavers boetes uit moeten delen aan bestuurders die toch meenden hun auto deels in de berm en deels op het weggetje te moeten parkeren. Het weggetje naar de spottersheuvel is pas verbreedt om in een noodsituatie snel met de crashtender buiten het veld te kunnen komen.

Het bestuur van de A.G.L. ziet dit met lede ogen aan. Immers wij als vereniging hebben er alleen maar baat bij dat de onderlinge band met Vliegbasis Leeuwarden juist verder wordt verstevigd. Het gedrag van deze foutparkeerders help daar zeker niet bij. Wij berteuren het dan ook dat het nodig was om toch boetes uit te moeten delen.

Daarnaast is het voor de vereniging onmogelijk om bij een oefening als deze, binnen een week te acteren met een parkeersquad ala Frisian Flag. En daar heeft de Klu alle begrip voor. Hierover is in de week voorafgaand aan de oefening uitvoerig gesproken.

De oplossing voor de grote toestroom spotters en de dagrecreant moet worden gevonden in een permanente en duurzame oplossing. Dat is niet de inzet van een parkeersquad, maar het creëren van een lokatie waar voldoende gelegenheid is om te kunnen parkeren. Dat voorkomt ergernissen maar belangrijker nog, het voorkomt het telkens maar weer moeten discussiëren met Defensie en handhavers over de voortdurende onmogelijkheden om zaken voor de toekomst goed te organiseren.

Daarom zullen wij zo snel als mogelijk contact opnemen met Vliegbasis Leeuwarden voor een gesprek met als doel om een blijvende oplossing te zoeken voor dit terugkerend parkeer probleem.

Daarmee helpen we Marsum, Defensie en alle vliegtuigliefhebbers.

Namens het bestuur van AGL
Klaas Koopmans.